ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ສະຖານທີ່ລົງທຶນ

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ-ສະເພາະ (ຂພສ)

1. ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ

ທີ່ຕັ້ງຂອງເຂດ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ປີສ້າງຕັ້ງເຂດ 2003
ມູນຄ່າລົງທຶນທັງໝົດ 74,000,000 USD
ຜູ້ພັດທະນາ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ 100%
ເນື້ອທີ່ໂຄງການ 954 ha ຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນ 0.3 USD/m2/ປີ
ຄ່າໄຟຟ້າ 0.088 USD/Kwh ຄ່ານ້ຳປະປາ 0.68 USD/m3
ທ່າແຮງທາງ ດ້ານຈຸດທີ່ຕັ້ງ

ຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມເສັ້ນທາງ ເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ ແລະ ເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ

ນະໂຍບາຍຕໍ່ ຜູ້ລົງທຶນໃນເຂດ

ຂະແໜງການບໍລິການ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນ ອາກອນກຳໄລ 2-10 ປີ ຫລັງຈາກນັ້ນເກັບໃນອັດຕາ 8% ຫຼື 10% ຕາມຈຳນວນມູນຄ່າການລົງທຶນ.

ຂະແໜງການຄ້າ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນ ອາກອນກຳໄລ 2-5 ປີ ຫລັງຈາກນັ້ນເກັບໃນອັດຕາ 10%.

ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນ ອາກອນກຳໄລ 5-10 ປີ ຫລັງຈາກນັ້ນເກັບໃນອັດຕາ 8%.

ບັນດາກິດຈະການ ທີ່ຕ້ອງການການລົງທຶນ

# ຂະແໜງການບໍລິການ:

1. ທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ.
2. ບໍລິການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.
3. ກິດຈະການໂຮງແຮມ, ຣີສອດ, ຮ້ານອາຫານ.
4. ສວນສະໜຸກ, ສູນບັນເທີງ, ສູນກິລາ.
5. ສູນສໍາມະນາ, ສູນປະຊຸມ, ສູນຝຶກເອົາຮົມວິຊາຊີບ.
6. ກິດຈະການປຸກສ້າງສໍານັກງານຫ້ອງການໃຫ້ເຊົ່າ, ເຮືອນພັກ.
7. ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ.

# Trade Sector:

8. ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ.
9. ການຄ້າຜ່ານແດນປອດພາສີ.
10. ການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ເພື່ອສົ່ງອອກຕໍ່.
11. ສູນວາງສະແດງ - ສູນສົ່ງເສີມການຄ້າ.
12. ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ.
13. ຮ້ານຄ້າຂາຍຍົກ - ຂາຍຍ່ອຍ.

# ຂະແໜງການບໍລິການ ແລະ ຈັດສົ່ງສິນຄ້າ:

14. ກິດຈະການຂົນສົ່ງ.
15. ກິດຈະການບໍລິການຈັດສົ່ງ, ແຈກຢາຍສິນຄ້າຕ່າງໆ.
16. ກິດຈະການລະບົບສາງທົ່ວໄປ, ສາງເຢັນ...

# ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ:

17. ໂຮງງານເຮັດສາຍໄຟຟ້າ.
18. ໂຮງງານແປຮູບສະບຽງອາຫານ.
19. ໂຮງງານຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບໄມ້.
20. ໂຮງງານຕໍາແຜ່ນ, ຕັດຫຍິບ, ຜະລິດເກີບ, ກະເປົາ.
21. ໂຮງງານປະກອບພາຫະນະ, ສິ້ນສ່ວນເອເລັກໂຕຣນິກ.

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.