ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ການລົງທຶນ ແລະ ທຸລະກິດ ລາວ-ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ການລົງທຶນ ແລະ ທຸລະກິດ ລາວ-ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 26 ຕຸລາ 2022, ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ ບັນດາ ເສຣິ ເບກາວັນ, ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ, ທ່ານ...

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ກັບ ອົງການ JETRO ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການລົງ ທຶນໃນ ສ ປ ປ ລາວ

ໂດຍສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 15 ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2021. ວ່າດ້ວຍການຊຸກຍູ້ການລົງທຶນຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ...

ການຝຶກອົບຮົບການນຳໃຊ້ໂມເດວວິເຄາະດ້ານການເງິນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

ການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເປັນຮູບແບບການລົງທຶນນື່ງ ທີ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອຍົກລະດັບປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ...

ກອງປະຊຸມພົບປະແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງ ພາກລັດຖະບານລາວ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ຈີນ ຄັ້ງທີ 5

ກອງປະຊຸມ ພົບປະແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງ ພາກລັດຖະບານລາວ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ຈີນ ຄັ້ງທີ 5 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 13 ສິງຫາ 2021 ທີ່ ໂຮງແຮມແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ...

ພິທີເປີດໂຄງການ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ານກະສິກໍາຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ Responsible Agriculture Investment Project

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 11 ສິງຫາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມຄລາວພລາຊາ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດໂຄງການ “ສົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ານກະສິກໍາຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ (Responsible Agriculture...