MenuClose
ພິທີເປີດໂຄງການ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ານກະສິກໍາຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ Responsible Agriculture Investment Project

ພິທີເປີດໂຄງການ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ານກະສິກໍາຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ Responsible Agriculture Investment Project

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 11 ສິງຫາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມຄລາວພລາຊາ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດໂຄງການ “ສົ່ງເສີມການລົງທຶນດ້ານກະສິກໍາຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ (Responsible Agriculture Investment: RIA)’’ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ອຸຕະແກ້ວ ແກ້ວດວງສິນ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ...
Loading...