ລົງທຶນໃນແຂວງ

ບັນດາແຂວງໃນ ສປປ ລາວ

ປະເທດລາວ ຫຼື ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແບ່ງອອກເປັນ 17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງ ຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ເມືອງຫຼວງ) .

[bck_hotspots image=”https://investlaos.gov.la/wp-content/uploads/2021/10/Untitled-1no.svg” spot_height=”30px” spot_width=”30px” spot_icon_color=”#0C71C3″ spot_icon_size=”21px” spot_bg_color=”#e8e8e8″ tp_alignment=”center” spot_height_tablet=”” spot_height_phone=”20px” spot_height_last_edited=”on|phone” spot_width_tablet=”” spot_width_phone=”20px” spot_width_last_edited=”on|phone” spot_icon_size_tablet=”” spot_icon_size_phone=”15px” spot_icon_size_last_edited=”on|phone” _builder_version=”4.17.1″ _module_preset=”default” title_font_size=”15px” custom_tp_btn=”on” tp_btn_text_size=”15px” tp_btn_border_radius=”20px” width=”80%” width_tablet=”” width_phone=”110%” width_last_edited=”on|phone” module_alignment=”center” custom_margin=”||||false|false” module_alignment_tablet=”” module_alignment_phone=”center” module_alignment_last_edited=”on|phone” box_shadow_style_tooltip=”preset1″ global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][bck_hotspots_child spot_icon=”||divi||400″ tooltip_title=”Phongsaly” use_button=”on” button_text=”Phongsaly” button_link=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI2NzEwIn19@” is_new_window=”on” use_animation=”on” spot_offset_y=”10%” spot_offset_x=”27%” _builder_version=”4.17.1″ _dynamic_attributes=”button_link” _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/bck_hotspots_child][bck_hotspots_child spot_icon=”||divi||400″ tooltip_title=”Louangnamtha” use_button=”on” button_text=”Louangnamtha” button_link=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI2Nzc1In19@” is_new_window=”on” use_animation=”on” spot_offset_y=”17%” spot_offset_x=”12%” _builder_version=”4.17.1″ _dynamic_attributes=”button_link” _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/bck_hotspots_child][bck_hotspots_child spot_icon=”||divi||400″ tooltip_title=”Bokeo” use_button=”on” button_text=”Bokeo” button_link=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI2Nzg0In19@” is_new_window=”on” use_animation=”on” spot_offset_y=”23%” spot_offset_x=”6%” _builder_version=”4.17.1″ _dynamic_attributes=”button_link” _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/bck_hotspots_child][bck_hotspots_child spot_icon=”||divi||400″ tooltip_title=”Udomxay” use_button=”on” button_text=”Udomxay” button_link=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI2NzgwIn19@” is_new_window=”on” use_animation=”on” spot_offset_y=”22%” spot_offset_x=”21%” _builder_version=”4.17.1″ _dynamic_attributes=”button_link” _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/bck_hotspots_child][bck_hotspots_child spot_icon=”||divi||400″ tooltip_title=”Luangprabang” use_button=”on” button_text=”Luangprabang” button_link=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI2Nzg4In19@” is_new_window=”on” use_animation=”on” spot_offset_y=”25%” spot_offset_x=”32%” _builder_version=”4.17.1″ _dynamic_attributes=”button_link” _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/bck_hotspots_child][bck_hotspots_child spot_icon=”||divi||400″ tooltip_title=”Xayyabouly” use_button=”on” button_text=”Xayyabouly” button_link=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI2Nzk1In19@” is_new_window=”on” use_animation=”on” spot_offset_y=”35%” spot_offset_x=”17%” _builder_version=”4.17.1″ _dynamic_attributes=”button_link” _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/bck_hotspots_child][bck_hotspots_child spot_icon=”||divi||400″ tooltip_title=”Vientiane Province” use_button=”on” button_text=”Vientiane Province” button_link=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI2ODAxIn19@” is_new_window=”on” use_animation=”on” spot_offset_y=”41%” spot_offset_x=”26%” _builder_version=”4.17.1″ _dynamic_attributes=”button_link” _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/bck_hotspots_child][bck_hotspots_child spot_icon=”||divi||400″ tooltip_title=”Vientiane Capital” use_button=”on” button_text=”Vientiane Capital” button_link=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjMzNSJ9fQ==@” is_new_window=”on” use_animation=”on” spot_offset_y=”50%” spot_offset_x=”32%” _builder_version=”4.17.1″ _dynamic_attributes=”button_link” _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/bck_hotspots_child][bck_hotspots_child spot_icon=”||divi||400″ tooltip_title=”Xaysombon” use_button=”on” button_text=”Xaysombon” button_link=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI2Nzk5In19@” is_new_window=”on” use_animation=”on” spot_offset_y=”42%” spot_offset_x=”37%” _builder_version=”4.17.1″ _dynamic_attributes=”button_link” _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/bck_hotspots_child][bck_hotspots_child spot_icon=”||divi||400″ tooltip_title=”Xiengkhouang” use_button=”on” button_text=”Xiengkhouang” button_link=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI2Nzk3In19@” is_new_window=”on” use_animation=”on” spot_offset_y=”34%” _builder_version=”4.17.1″ _dynamic_attributes=”button_link” _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/bck_hotspots_child][bck_hotspots_child spot_icon=”||divi||400″ tooltip_title=”Houaphanh” use_button=”on” button_text=”Houaphanh” button_link=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI2NzkwIn19@” is_new_window=”on” use_animation=”on” spot_offset_y=”24%” spot_offset_x=”49%” _builder_version=”4.17.1″ _dynamic_attributes=”button_link” _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/bck_hotspots_child][bck_hotspots_child spot_icon=”||divi||400″ tooltip_title=”Bolikhamxay” use_button=”on” button_text=”Bolikhamxay” button_link=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI2ODA1In19@” is_new_window=”on” use_animation=”on” spot_offset_y=”45%” spot_offset_x=”55%” _builder_version=”4.17.1″ _dynamic_attributes=”button_link” _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/bck_hotspots_child][bck_hotspots_child spot_icon=”||divi||400″ tooltip_title=”Khammouan” use_button=”on” button_text=”Khammouan” button_link=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI2ODA3In19@” is_new_window=”on” use_animation=”on” spot_offset_y=”56%” spot_offset_x=”66%” _builder_version=”4.17.1″ _dynamic_attributes=”button_link” _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/bck_hotspots_child][bck_hotspots_child spot_icon=”||divi||400″ tooltip_title=”Savannakhet” use_button=”on” button_text=”Savannakhet” button_link=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI2ODExIn19@” is_new_window=”on” use_animation=”on” spot_offset_y=”67%” spot_offset_x=”72%” _builder_version=”4.17.1″ _dynamic_attributes=”button_link” _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/bck_hotspots_child][bck_hotspots_child spot_icon=”||divi||400″ tooltip_title=”Salavanh” use_button=”on” button_text=”Salavanh” button_link=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI2ODE1In19@” is_new_window=”on” use_animation=”on” spot_offset_y=”78%” spot_offset_x=”78%” _builder_version=”4.17.1″ _dynamic_attributes=”button_link” _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/bck_hotspots_child][bck_hotspots_child spot_icon=”||divi||400″ tooltip_title=”Xekhong” use_button=”on” button_text=”Xekhong” button_link=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI2ODE5In19@” is_new_window=”on” use_animation=”on” spot_offset_y=”79%” spot_offset_x=”89%” _builder_version=”4.17.1″ _dynamic_attributes=”button_link” _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/bck_hotspots_child][bck_hotspots_child spot_icon=”||divi||400″ tooltip_title=”Champasak” use_button=”on” button_text=”Champasak” button_link=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI2ODIxIn19@” is_new_window=”on” use_animation=”on” spot_offset_y=”88%” spot_offset_x=”75%” _builder_version=”4.17.1″ _dynamic_attributes=”button_link” _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/bck_hotspots_child][bck_hotspots_child spot_icon=”||divi||400″ tooltip_title=”Attapeu” use_button=”on” button_text=”Attapeu” button_link=”@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wYWdlIiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI2ODI1In19@” is_new_window=”on” use_animation=”on” spot_offset_y=”88%” spot_offset_x=”91%” _builder_version=”4.17.1″ _dynamic_attributes=”button_link” _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” theme_builder_area=”post_content”][/bck_hotspots_child][/bck_hotspots]