ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ສະຖານທີ່ລົງທຶນ

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ-ສະເພາະ (ຂພສ)

6. ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ພູຂຽວ

Location Khammuane Province
Establishment 2010
Total Investment 708,000,000 USD
Developer Private 100 % (Lao)
Area 4,850 ha
Electricity 0.06 - 0.08 USD/Kwh Water Fee 0.07 - 0.79 USD/m3
Location Advantage

The project site is located 14 km from the Third Lao-Thai Friendship Bridge and close to Road No.12 as a main route to Voung Anh deep Sea Port Vietnam.

Tax Incentives by Sector

- Finance, Education and Public Health sector will be granted the exemption of profit tax for a period 3 - 6 years and afterward 3 - 4 % corporate profit tax will be applied.

- Tourism, Sport and Agriculture sector will be granted the exemption of profit tax for a period 3 - 7 years and afterward 4 - 5 % corporate profit tax will be applied.

- Trade, Transportation and Services sector will be granted the exemption of profit tax for a period 3 - 8 years and afterward 5 - 6 % corporate profit tax will be applied.

- Light Industries sector will be granted the exemption of profit tax for a period 3 - 9 years and afterward 6 - 7 % corporate profit tax will be applied.

- Industries sector will be granted the exemption of profit tax for a period 3 - 10 years and afterward 7 - 8 % corporate profit tax will be applied.

.

Investment Projects

1. ຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ:

- ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອການສົ່ງອອກ, ອຸດສາຫະກໍາຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ
- ຫ້ອງວາງສະແດງສິນຄ້າ
- ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ສວນນໍ້າ

2. ອາຄານທຸລະກິດ:

- ເຮືອນພັກ, ບ້ານພັກຈັດສັນ, ເຮືອນພັກຄົນສະລາ

3. ສູນກິລາ:

- ສະໜາມກ໊ອບ
- ສູນກິລາໃນຮົ່ມ
- ສູນກິລາສາກົນຄົບວົງຈອນ

4. ຂະແໜງການບິນ ແລະ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ:

- ສະໜາມບິນ
- ຖະໜົນຫົນທາງຂົນສົ່ງ
- ກິດຈະການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ

5. ຂະແໜງການສຶກສາ:

- ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ອານຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະຍົມ
- ຫໍພິພິດທະພັນ, ຫໍສະແດງສິນລະປະວັນນະຄະດີ

6. ຂະແໜງການໂຮງແຮມ ແລະ ບັນເທີງ:

- ໂຮງແຮມ 3 ຫາ 5 ດາວ
- ສູນການບັນເທີງຄົບວົງຈອນ

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.