ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ສະຖານທີ່ລົງທຶນ

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ-ສະເພາະ (ຂພສ)

4. ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ວຽງຈັນ - ໂນນທອງ

ທີ່ຕັ້ງຂອງເຂດ ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ປີສ້າງຕັ້ງເຂດ 2009
ມູນຄ່າລົງທຶນທັງໝົດ 43,000,000 USD
ເນື້ອທີ່ໂຄງການ 110 ha
ອາຍຸສຳປະທານ  
ຜູ້ພັດທະນາ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ເອກະຊົນ ສປ ຈີນ (ໄຕຫວັນ)
ທ່າແຮງທາງດ້ານຈຸດທີ່ຕັ້ງ ເປັນເຂດທີ່ຕັ້ງຫ່າງຈາກ ໃຈກາງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 22 km, ມີເສັ້ນທາງເຊື່ອມ ຕໍ່ຫາເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ - ໄທ.
ຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນ 0.025 - 0.06 USD/m2/ເດືອນ
ຄ່າໄຟຟ້າ 0.059 - 0.065 USD/Kwh
ຄ່ານ້ຳປະປາ 0.25 - 0.35 USD/m3
ບັນດາກິດຈະການ ທີ່ຕ້ອງການການລົງທຶນ

1. ກິດຈະການ ອຸດສາຫະກໍາ (ຕໍາແຜ່ນ, ເກີບ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົມ, ລົດຖີບ, ສິ້ນສ່ວນໄອທີ...)
2. ກິດຈະການ ການຄ້າ (ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ, ສູນການຄ້າ, ແລະ ອາຄານຕ່າງໆ ເພື່ອບໍລິການດ້ານການຄ້າ)
3. ກິດຈະການ ການບໍລິການ (ສູນຝຶກອົບຮົມ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໜໍ, ໂຮງແຮມ ແລະ ກິດຈະການປຸກສ້າງອື່ນໆ)

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.