ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ສະຖານທີ່ລົງທຶນ

ລົງທຶນໃນແຂວງ

ແຂວງຊຽງຂວາງ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

ແຂວງສະຫວັນນາເຂດ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

ແຂວງວຽງຈັນ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

ແຂວງສາລາວັນ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

ແຂວງເຊກອງ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

ແຂວງຄຳມ່ວນ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

ແຂວງອັດຕະປື

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.