ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ສະຖານທີ່ລົງທຶນ

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
635537
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 12 July 2019.