ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ສະຖານທີ່ລົງທຶນ

ແຂວງອັດຕະປື

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
253237
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 11 May 2017.