ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ສະຖານທີ່ລົງທຶນ

ລົງທຶນໃນແຂວງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

ແຂວງຜົງສາລີ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

ແຂວງຫົວພັນ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

ແຂວງອຸດົມໄຊ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
635539
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 12 July 2019.