ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ອື່ນໆ

ກົດໝາຍ

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ
ດາວໂຫລດ
- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວ ດາວໂຫລດ
Submit to FacebookSubmit to Google Plus
393022
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 05 July 2018.