ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ສະຖານທີ່ລົງທຶນ

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ-ສະເພາະ (ຂພສ)

5. ເຂດພັດທະນາ ກວມລວມໄຊເຊດຖາ

ທີ່ຕັ້ງຂອງເຂດ ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ປີສ້າງຕັ້ງເຂດ 2010
ມູນຄ່າລົງທຶນທັງໝົດ 128,000,000 USD
ເນື້ອທີ່ໂຄງການ 1,000 ha
ຜູ້ພັດທະນາ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ເອກະຊົນ ສປ ຈີນ
ທ່າແຮງທາງດ້ານຈຸດທີ່ຕັ້ງ

ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ບັນດາກິດຈະການ ທີ່ຕ້ອງການການລົງທຶນ

1. ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາເພື່ອສົ່ງອອກ
2. ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້
3. ອຸດສາຫະກໍາເບົາ
4. ການທ່ອງທ່ຽວ-ບໍລິການ
5. ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕນິກ
6. ອຸດສາຫະກໍາປະກອບກົນຈັກ
7. ອຸດສາຫະກໍາພະລັງໃໝ່

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.