ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ດາວໂຫລດແບບຟອມ

 

                
 ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳລັບໃນກິດຈະການບັນຊີຄວບຄຸມ
Download
PDF Download
 
 ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳລັບຂະແໜງບໍ່ແຮ່
Download
PDF Download

 

 

   
 
 ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳລັບຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ Download
PDF Download
 
 ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳລັບການຂໍສຳປະທານເນື້ອທີ່ດິນ Download
PDF Download

 

 

   
   
 ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳລັບຂໍສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ Download
PDF Download
   
     
     

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.