ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ຮ່າງບົດລາຍງານໂຄງການລົງທຶນປະຈຳປີ

 


 

 

 

- ຮ່າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການສຳປະທານກະສິກຳ

ດາວໂຫລດ

- ຮ່າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການໄຟຟ້າ

ດາວໂຫລດ

- ຮ່າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການບໍ່ແຮ່

ດາວໂຫລດ

- ຮ່າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການສຳປະທານຂະແໜງການອື່ນໆ          

ດາວໂຫລດ

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
635551
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 12 July 2019.