ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ຄຳສັ່ງ-ແຈ້ງການ-ຄຳແນະນຳ-ເອກະສານອື່ນໆ

ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ

 

ຄຳສັ່ງ

 

ແຈ້ງການ

 

ຄຳແນະນຳ

 

ເອກະສານອື່ນໆ

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.