ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເອກະສານ ແຈ້ງການ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ

ເອກະສານ ແຈ້ງການ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 28 November 2019.