ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

 


 

 

 

- ຮ່າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການສຳປະທານກະສິກຳ ດາວໂຫລດ
- ຮ່າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການໄຟຟ້າ ດາວໂຫລດ
- ຮ່າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການບໍ່ແຮ່ ດາວໂຫລດ
- ຮ່າງບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການສຳປະທານຂະແໜງການອື່ນໆ         
ດາວໂຫລດ
- ແບບຟອມສັງລວມຂໍ້ມູນຂອງວິສາຫະກິດລົງທຶນ   ດາວໂຫລດ

 

ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮ່າງບົດລາຍງານເປັນພາສາອັງກິດ ຄຣິກບ່ອນນີ້

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.