ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ຮ່າງ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ PPP

 

 

(ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ສະບັບພາສາລາວ)

ປັບປຸງລ້າສຸດ ເດືອນ ກໍລະກົດ 2019

Download 

 

ທຸກໆຄຳເຫັນສາມາດສົ່ງເຖີງ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.