ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ສະຖານທີ່ລົງທຶນ

ແຂວງອັດຕະປື

ກຳລັງມີການປັບປຸງ...

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
467903
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 07 January 2019.