ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ເລີ່ມຕົ້ນການລົງທຶນ

ເວັບໄຊທ໌ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ


Asian Development Bank

www.adb.org

 

Asian Development Bank PPP Operational Plan 2012-2020

http://www.adb.org/documents/public-private-partnership-operational-plan-2012-2020

 

The Lao Government is developing the framework for PPPs in Lao PDR, led by the Investment Promotion Department of the Ministry of Planning and Investment (MPI) with support of the Asian Development Bank (Governance and Capacity Development in Public Sector Management Program-GRANT-0309 LAO) and the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) secretariat. The initiative focuses on three main areas, namely (i) institutional capacity building, (ii) policy and legislation framework development, and (iii) demonstration of model/pilot projects in social sectors, namely education and healthcare

United Nations – Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). PPP online training materials have been developed over the years by the ESCAP Secretariat. These materials are for self-study and are tailored to provide a basic minimum knowledge of various issues that policy-makers dealing with PPPs have to be aware of. The ESCAP e-learning course can be accessed on:

http://www.unescap.org/our-work/transport/financing-and-private-sector-participation/public-private-partnership-course

 

Public Private Infrastructure Advisory Facility

www.ppiaf.org

 

UNECE International PPP Centre of Excellence

http://www.unece.org/ceci-welcome/areas-of-work/public-private-partnerships-ppp/icoeppp.html

 

EPEC – European PPP Expertise Centre

http://www.eib.org/epec/

 

Feedback or Questions, Contact us:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.