ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ຄຳແນະນຳ ຂອງ ລມຕ ກະຊວງ ຜທ ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາອະນຸມັດການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ດິນໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານໂຄງການລົງທຶນສໍາລັບການປູກພຶດກະສິກໍາ ເລກທີ 0457/ກຜທ ລົງວັນທີ 27 ກຸມພາ 2019

ຄຳແນະນຳ ຂອງ ລມຕ ກະຊວງ ຜທ ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາອະນຸມັດການລົງທຶນ ແລະ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ດິນໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານໂຄງການລົງທຶນສໍາລັບການປູກພຶດກະສິກໍາ

 

 

Download

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
655952
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 30 January 2020.