ເວັບໄຊທາງການ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ລົງທຶນໃສ່ອານາຄົດ, ລົງທຶນໃສ່ລາວ

        English      |      ລາວ


ປະເທດລາວ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຮ່ວມມຶທາງດ້ານເສດຖະກິດໃໝ່

(ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ) ປະເທດລາວ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຊຸກດັນການຮ່ວມມື ທາງເສດຖະກິດ ໃນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນ.

ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຈັດເປັນອັນດັບສູງສຸດ ໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມ ຢູ່ໃນປະເທດລາວ. ໃນເດືອນມີນາ ທີ່ຜ່ານມາລັດຖະບານ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈຳນວນ 32 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ປະເທດລາວ ເພື່ອພັດທະນາ ໃນດ້ານໄຟຟ້າ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການຂົນສົ່ງ.

 

ໃນວັນທີ 10/6/2014 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການສ້າງສາຍພົວພັນ ທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຖືກເຊັນລະຫວ່າງ ທ່ານ ອາຈົງ ລາວເມົາ, ຮັກສາການ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ທ່ານ Hiroshi Suehiro, ຫົວໜ້າໜ່ວຍ ຂອງພາກພື້ນອາຊີ - ອາຄະເນ. ໃນພິທີເຊັນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບກຽດ ເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ທ່ານ ນ. Junko Yokota, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳລາວ ແລະ ພະນັກງານອະວຸໂສ ຂອງສອງປະເທດ.

ການເຊັນ MOU ຄັ້ງນີ້ຖືວ່າເປັນ MOU ສະບັບທຳອິດ ທີ່ໄດ້ເຊັນກັບ ສະຖາບັນຕ່າງປະເທດ. ມັນຈະເປັນເຄື່ອງມື ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ ໃນການສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍ ການລົງທຶນຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ປະເທດລາວ.

ໃນເດືອນທັນວາ 2013, ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ທະນາຄານ Mizuho ກໍ່ໄດ້ເຊັນ MOU ເພື່ອຊ່ວຍໜູນໃຫ້ແກ່ ການຮ່ວມມືທີ່ດີຂຶ້ນ.

ທ່ານ ອາຈົງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການເຊັນ MOU ຈະຊ່ວຍໜູນໃຫ້ທະນາຄານ Mizuho ໃນການຂະຫຍາຍ ການໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ. ການຫັນທິດທາງ ການລົງທຶນ ໃນເຂດພາກພື້ນນີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ShinzoAbe ໄດ້ວາງນະໂຍບາຍ ການຕ່າງປະເທດ ທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ໄດ້ກຳນົດ ASEAN ເປັນເປົ້າໝາຍ ໃນການຮ່ວມມື ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ປະເທດລາວ ແມ່ນໄດ້ຖືເອົາກາລະໂອກາດນີ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ. ເພື່ອເປັນການດຶງດູດ ການລົງທຶນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໃນອະນາຄົດ, ລັດຖະບານລາວ ຈະສຶບຕໍ່ສົ່ງເສີມ ໃນຂະແໜງການປຸງແຕ່ງ, ຕັດຫຍິບ, ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແບບທັນສະໄໝ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ການບໍລິການ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂະແໜງທີ່ຕ້ອງການ ດຶງດູດການລົງທຶນ ໃນຂະແໜງ ປູກພຶດປອດສານພິດ, ຂົນສົ່ງ, ການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ.

ໃນປະຈຸບັນ, ປະເທດລາວໄດ້ສ້າງ 10 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ/ສະເພາະ ແລະ ຍັງມີອີກສອງເຂດ ທີ່ຈະສ້າງໃນອະນາຄົດ.

ທ່ານ ອາຈົງ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ລາວມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ MOU ສະບັບນີ້ ຈະເປັນການເປີດປະຕູ ຮັບເອົາການລົງທຶນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດດຶງເອົາ ການລົງທຶນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອໃຫ້ມີການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ.

ທ່ານ Hiroshi ໄດ້ເນັ້ນອີກວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງທະນາຄານ Mizuho ແມ່ນຢູ່ ອາຊີ. "ພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການບໍລິການ ໃນຂົງເຂດນີ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ" ລາວໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກ.

"ການເຊັນ MOU ຄັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງ ໃນການພັດທະນາ ຄວາມອາດສາມາດ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທະນາຄານ Mizuho ໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແກ່ພາກທະກິດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ຂະຫຍາຍການລົງທຶນ ຢູ່ລາວ ແລະ ທັງເປັນການຊ່ວຍໜູນ ໃນເຂົ້າເຖີິງຕະຫຼາດ ແລະ ຂັ້ນຕອນການລົງທຶນ"

ກິດຈະກຳຮ່ວມລະຫວ່າງ ທະນາຄານ Mizuho ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແມ່ນການຈັດສຳມະນາ ການລົງທຶນ ແລະ ຊ່ວຍໜູນລູກຄ້າ ຂອງທະນາຄານ Mizuho ໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ລົງທຶນຢູ່ ປະເທດລາວ.

ທະນາຄານ Mizuho ແມ່ນນອນ ໃນກຸ່ມການເງິນຂອງ Mizuho. ກຸ່ມການເງິນຂອງ Mizuhoແມ່ນໜຶ່ງ ໃນສະຖາບັນ ການເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ທີ່ມີການໃຫ້ການ ບໍລິການ ການເງິນແບບທຸກຮູບແບບ ແລະ ມີຫ້ອງການຢູ່ ຫຼາຍກວ່າ 30 ປະເທດ ແລະ ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 56,000 ຄົນ. ກຸ່ມການເງິນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຫ້ການ ບໍລິການເປັນເວລາ 140 ປີ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ ຄວາມໝັ້ນໃນລະດັບ A+ ແລະ A- ໂດຍສະຖາບັນ S&P ແລະ Fitch, ຕາມລຳດັບ.

Submit to FacebookSubmit to Google Plus
489488
ປັບປຸງລ່າສຸດ: 20 March 2019.